l1 l2

 Strona główna
 Badania nieinwazyjne
  Test PAPP-A
  Test potrójny, podwójny, zintegrowany
  Standardowe badanie USG
  USG 4D
  USG genetyczne
  Badanie przepływu w przewodzie żylnym
  Przepływ przez zastawkę trójdzielną
  Zesp. Downa, inne aneuploidie
  Instrukcja pobierania krwi
  Dokumenty dla pacjentki
  FAQ
 Choroby genetyczne
 Wady wrodzone
 Badania inwazyjne
 Zdjęcia USG
 Pomiar NT
 Sposób obliczenia ryzyka
 Cennik
 Formularz kontaktowy
menu


Przewód żylny

Przewód żylny jest szczególnym naczyniem, prowadzącym utlenowaną krew z żyły pępowinowej w taki sposób, aby mogła ominąć sinusoidy wątroby i dostarczyć jak najwięcej tlenu do mózgu i górnej połowy ciała płodu. Przewód żylny ma początek na tylno-dolnej powierzchni wątroby z połączenia lewej żyły pępowinowej z lewą gałęzią żyły wrotnej a kończy się wpadając do żyły głównej dolnej, tuż przez zakończeniem wchłaniając lewą żyłę wrotną.

W obrębie przewodu żylnego działa mechanizm regulacyjny podobny do zwieracza, ograniczający nadmierny powrót żylny podczas skurczu mięśnia macicy matki.

Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u około 90% płodów z zespołem Downa i innymi liczbowymi aberracjami chromosomowymi przepływ w przewodzie żylnym jest nieprawidłowy. Nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym obserwuje się tylko u około 3% płodów zdrowych. Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym dostarcza ważnych informacji - prawidłowe widmo przepływu znacznie zmniejsza ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe wiąże się z podwyższeniem ryzyka.

Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym jest szczególnie ważna w przypadku zwiększenia przezierności karkowej (NT) u płodu, gdyż dostarcza informacji ważnych rokowniczo. Oceny widma przepływu w przewodzie żylnym nie wykonuje się zazwyczaj rutynowo, gdyż jest to badanie trudne technicznie i wymagające dużej wprawy osoby badającej. Wyniki mogą być zafałszowane przez przebiegające w pobliżu żyły wątrobowe i inne naczynia.

Widmo przepływu krwi w przewodzie żylnym w każdym cyklu pracy serca posiada dwa maksima, odpowiadające skurczowi i rozkurczowi komór oraz minimum odpowiadające skurczowi przedsionków. Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym polega na obliczeniu współczynnika pulsacji dla żył oraz ocenie wysokości fali A (skurczu przedsionków), która nie powinna być ujemna ani zerowa.

Poniższe zdjęcia obrazują prawidłowe widmo przepływu krwi u płodu zdrowego oraz widmo nieprawidłowe (ujemna fala A) u płodu z zespołem Downa Zdjęcia z archiwum Dr L Dudarewicza

Przepływ prawidłowy:

pzp


Przepływ nieprawidłowy (ujemna fala A):


pzn


  p1
    p2d
  l2d