l1 l2

 Strona główna
 Badania nieinwazyjne
  Test PAPP-A
  Test potrójny, podwójny, zintegrowany
  Standardowe badanie USG
  USG 4D
  USG genetyczne
  Badanie przepływu w przewodzie żylnym
  Przepływ przez zastawkę trójdzielną
  Zesp. Downa, inne aneuploidie
  Instrukcja pobierania krwi
  Dokumenty dla pacjentki
  FAQ
 Choroby genetyczne
 Wady wrodzone
 Badania inwazyjne
 Zdjęcia USG
 Pomiar NT
 Sposób obliczenia ryzyka
 Cennik
 Formularz kontaktowy
menu


INSTRUKCJA UZYSKANIA SUROWICY DO TESTU PAPP-A, podwójnego lub potrójnego

Szanowni Państwo,
Zastosowanie się do poniższych wskazówek zapewni największą precyzję testów prenatalnych:
Test PAPP-A wykonujemy pomiędzy 10 a 13+6 tyg. ciąży, test podwójny lub potrójny pomiędzy 14+0 a 20 tyg. ciąży
 1. 5-10 ml krwi żylnej kobiety ciężarnej należy pobrać do suchej, czystej (najlepiej szklanej, ponieważ w plastikowej nie oddziela się surowica) próbówki na skrzep.
 2. Nie wolno stosować antykoagulantów, w szczególności cytrynianu, lub EDTA, gdyż ich obecność wpływa na wynik testu.
 3. 1 ml odwirowanej surowicy, należy przesłać do naszego laboratorium w ciągu ok. 24 godzin. Dopuszczalne jest oddzielenie surowicy bez wirowania, po wykrzepieniu w ciągu ok. 1-2 godzin w temp. pokojowej.
 4. Surowicę można przechowywać do 7 dni w temp. 2-4oC.
 5. Krwi ani surowicy nie należy zamrażać.
 6. Prosimy nie wysyłać surowicy w piątki, gdyż laboratorium pracuje w soboty do 12.00.
 7. Próbówkę z surowicą/krwią i wypełnionym kwestionariuszem, podpisanym drukiem zgody pacjentki dowodem opłaty należy przetransportować do naszego laboratorium w ciągu 24 godzin w temp pokojowej. Najłatwiej i najtaniej przesłać ją można za pośrednictwem firmy Servisco. W obrębie Łodzi optymalny jest transport taksówką.
 8. Możliwa jest zapłata przelewem na konto bankowe:
  Konto:
  Gabinet Lekarski Dudarewicz Lech, ul. Kamińskiego 31, 90-219 Łódź,
  BRE Bank S.A. o/Łódź, Nr: 69114020040000350230451961
 9. Koniecznie prosimy o zamieszczenie numeru telefonu kontaktowego do Pani/Pana Doktora
 10. Pora pobrania oraz spożycie posiłku przez pacjentkę nie wpływają na wynik testu.
 11. Próbkę prosimy przesłać na adres Laboratorium Uni-med podany w nagłówku
Łączę wyrazy szacunku, dr n. med. Lech Dudarewicz

  p1
    p2d
  l2d