l1 l2

 Strona główna
 Badania nieinwazyjne
  Test PAPP-A
  Test potrójny, podwójny, zintegrowany
  Standardowe badanie USG
  USG 4D
  USG genetyczne
  Badanie przepływu w przewodzie żylnym
  Przepływ przez zastawkę trójdzielną
  Zesp. Downa, inne aneuploidie
  Instrukcja pobierania krwi
  Dokumenty dla pacjentki
  FAQ
 Choroby genetyczne
 Wady wrodzone
 Badania inwazyjne
 Zdjęcia USG
 Pomiar NT
 Sposób obliczenia ryzyka
 Cennik
 Formularz kontaktowy
menu


Przepływ przez zastawkę trójdzielną - niedomykalność zastawki trójdzielnej

Zastawka trójdzielna znajduje się pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą serca. Jej funkcja polega na ukierunkowaniu przepływu krwi z przedsionka do komory serca, uniemożliwiając przepływ wsteczny, z komory do przedsionka.

Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u około 65% płodów z zespołem Downa przepływ przez zastawkę trójdzielną jest nieprawidłowy. Nieprawidłowość przepływu polega na tzw. niedomykalności zastawki, powodującej cofanie się części krwi do wnętrza przedsionka, czyli w przeciwnym kierunku do właściwego kierunku przepływu krwi. Nieprawidłowy przepływ przez zastawkę trójdzielną - jej niedomykalność - obserwuje się u około 8% płodów zdrowych pod koniec pierwszego trymestu ciąży. Ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną dostarcza ważnych informacji - prawidłowe widmo przepływu znacznie zmniejsza ryzyko zespołu Downa i wad układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe wiąże się z podwyższeniem ryzyka.

Ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną jest szczególnie ważna w przypadku zwiększenia przezierności karkowej (NT) u płodu, gdyż dostarcza informacji ważnych rokowniczo. Oceny widma przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną nie wykonuje się zazwyczaj rutynowo, gdyż jest to badanie wymagające wysokiej jakości aparatu USG i spełnienia szeregu warunków. Wyniki mogą być zafałszowane przez przepływ krwi przez leżącą w pobliżu aortę wstępującą.

Poniższe zdjęcia obrazują prawidłowe widmo przepływu krwi u płodu zdrowego oraz niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu z zespołem Downa Zdjęcia z archiwum Dr L Dudarewicza

Przepływ prawidłowy:

pzp


Przepływ nieprawidłowy (ujemna fala A):


pzn


  p1
    p2d
  l2d